Home


Tetthetskontroll

Tetthetskontroll

For å avdekke hvor mye en bygning "lekker" gjennom konstruksjonen, benyttes tetthetskontroll. Systemene vi bruker til tetthetskontrollen heter BlowerDoor, og er ansett som et av de beste systemene for tetthetsmåling av bygninger. Utstyret vi bruker kommer fra firmaet Retrotec.

Ved hjelp av en tetthetskontroll med blowerdoor kan man tallfeste bygningens tetthet, og dermed angi om man tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter. Dette kan det være nyttig å få utført dersom du skal selge, kjøpe eller har kjøpt hus, og ønsker å dokumentere tilstanden. Tetthetsmåling vil kunne avsløre:

- utettheter i vindsperren
- utettheter rundt vinduer / dører
- utettheter i brannskiller