Home


Om SEP Consult ASHistorikk SEP Consult AS

SEP Consult AS ble startet opp av sivilingeniør Einar Påsche og har senere utviklet seg til SEP Consult AS. Einar Påsche har over 30 års erfaring innenfor fagfeltet og har utarbeidet sikkerhetsstrategier for flere ulike bygg. I dag styres firmaet av Stian Påsche med Einar Påsche som daglig leder. SEP Consult har sentral godkjenning som prosjekterende innen brannkonsept og vannforsyning, avløps- og fjernvarmeanlegg og kan utføre uavhengige kontroller av lufttetthet i nyere boliger.